Θεραπευτική αντιμετώπιση

Μετά την αξιολόγηση και τη διάγνωση από τον ειδικό, και έχοντας αποκλείσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε οργανικού παράγοντα, μπορούν να ξεκινήσουν οι θεραπευτικές παρεμβάσεις. Τα βασικά συστατικά αυτών είναι :

  • Ψυχοεκπαίδευση – περιλαμβάνει παροχή πληροφοριών σχετικά με το πρόβλημα και τις αιτίες του, ώστε να γίνει αντιληπτή η φύση της δυσκολίας και η πιθανή συμμετοχή του κάθε εμπλεκόμενου ξεχωριστά.
  • Εκπαίδευση στη σεξουαλική επικοινωνία των δύο συντρόφων – συγκεκριμένες ασκήσεις για να υπάρξει επαναπροσδιορισμός της αλληλεπίδρασης των δύο συντρόφων στη σεξουαλική διαδικασία και να τεθεί εκ νέου μια βάση για την ουσιαστική και όχι διεκπεραιωτική συμμετοχή τους σ’αυτή. Με τον τρόπο αυτό, το ζευγάρι εκπαιδεύεται να αυξάνει τη συγκέντρωση της προσοχής στις αισθήσεις και να αποσπάται από πιθανές γνωσιακές διεργασίες όπως ο “ρόλος του θεατή” που αποπροσανατολίζουν τους συντρόφους. Ως αποτέλεσμα, το άγχος μειώνεται και έτσι αποκαθίσταται η ομαλή σεξουαλική λειτουργία.
  • Παρεμβάσεις στη γενικότερη προβληματική επικοινωνία του ζευγαριού, ώστε να μειωθούν οι εστίες συναισθηματικής απομάκρυνσης των δύο συντρόφων.