Η κυρία Σωτηροπούλου, ασχολείται ενεργά με την έρευνα και τη θεραπεία διαταραχών που πλήττουν τον σύγχρονο πληθυσμό. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε κάποιες σύντομες αναλύσεις πάνω σε διαδεδομένες και συχνές διαταραχές, καθώς και τα αίτια εμφάνισής τους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Διαταραχές Άγχους

Διαχείριση Άγχους

Διαχείριση Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής