Στυτική δυσλειτουργία

Παρατηρείται αδυναμία να αποκτηθεί στύση ή να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας

και / ή

σημαντική μείωση της σκληρότητας της στύσης σε τέτοιο βαθμό που αυτό προξενεί δυσκολία στη διείσδυση ή την ευχαρίστηση.

Ανεσταλμένη εκσπερμάτιση

Υπάρχει σημαντική χρονική καθυστέρηση στην εκσπερμάτιση ή μείωση της συχνότητας αυτής ή και ακόμη πλήρης απουσία αυτής.

Πρόωρη εκσπερμάτιση

Συστηματική και επαναλαμβανόμενη εκσπερμάτιση κατά τη διάρκεια συνουσίας που διαρκεί περίπου ένα λεπτό από την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας και σίγουρα πριν να το θέλει ο άντρας.

Διαταραχή μειωμένου σεξουαλικού ενδιαφέροντος στους άντρες

Κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης οι σεξουαλικές φαντασιώσεις κρίνονται ανεπαρκείς για τη δημιουργία σεξουαλικής δραστηριότητας ή είναι παντελώς απούσες. Ο κλινικός οφείλει να έχει λάβει υπόψη του τους πιθανούς παράγοντες (κοινωνικούς, επαγγελματικούς, ηλικία) που πιθανώς έχουν επηρεάσει την σεξουαλική επιθυμία ενός άντρα.