Η ομαλή σεξουαλική λειτουργία συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας του οργανισμού και παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και την αρμονική διατήρηση μιας σχέσης.

Οι σεξουαλικές διαταραχές όταν υπάρχουν, πλήττουν έναν από τους ζωτικούς άξονες της ευζωίας μας. Παραλλήλως όμως, για το λόγο ότι αφορούν πολύ προσωπικές πτυχές, είναι σύνηθες να υπάρχει μεγάλος δισταγμός από την πλευρά των πασχόντων να μπουν στη διαδικασία αντιμετώπισής τους, παρά το μεγάλο βάρος που μπορεί να επιφέρουν στην καθημερινότητα.

Η ομαλή σεξουαλική λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από :

  • προβλήματα επικοινωνίας στο ζευγάρι,
  • ατομικές δυσκολίες (π.χ. κακή εικόνα εαυτού),
  • ιατρικούς παράγοντες (π.χ. διάφορες σωματικές ασθένειες),
  • ή/και θρησκευτικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι δυσκολίες στη σεξουαλική λειτουργία συνιστούν διαταραχή όταν το πρόβλημα εμφανίζεται για ένα διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και για την πλειονότητα των συνευρέσεων (75%). Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν είναι αποτέλεσμα της χρήσης κάποιου φαρμάκου ή μιας γενικής ιατρικής κατάστασης, γι’ αυτό και οι οργανικοί παράγοντες είναι απαραίτητο να αποκλείονται με τις κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις.