Υπερσεξουαλικότητα

Σε άτομα μεγαλύτερα των 18 ετών, παρατηρούνται επαναλαμβανόμενες και έντονες σεξουαλικές φαντασιώσεις, ορμές ή συμπεριφορές που καταναλώνουν υπερβολικό χρόνο, ή χρησιμοποιούνται για να μειώσουν δυσφορικά συναισθήματα ή καταστάσεις άγχους. Οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες ελέγχου ή μείωσης αυτών των φαντασιώσεων, ορμών ή συμπεριφορών δεν είναι επιτυχείς και συχνά αγνοούνται οι κίνδυνοι που μπορεί να ελλοχεύουν ως προς την σωματική ή συναισθηματική βλάβη προς τους άλλους.

Περιλαμβάνεται η υπερβολική ενασχόληση με τον αυνανισμό, την πορνογραφία, το σεξ μεταξύ συναινούντων ενηλίκων, το σεξ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου.

 

Παραφιλίες

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι οι επαναλαμβανόμενες, έντονες, σεξουαλικά διεγερτικές φαντασιώσεις, σεξουαλικές παρορμήσεις, ή συμπεριφορές που περιλαμβάνουν (α) χρήση αντικειμένων, (β) πόνο και εξευτελισμό, (γ) παιδιά καθώς και άλλες εκδηλώσεις για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μήνών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι για μερικά άτομα οι παραφιλικές φαντασιώσεις είναι πάντοτε απαραίτητες για την πρόκληση σεξουαλικής διέγερσης. Τέτοιες είναι η επιδειξιμανία, η φετιχιστική διαταραχή, η εφαψιμανία, η παιδοφιλία, η ηδονοβλεπτική διαταραχή, η μαζοχιστική, η σαδιστική διαταραχή, η φετιχιστική παρενδυσία κ.α.