Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί τη συνέχεια της προσπάθειας
κατανόησης μιας σειράς συχνά εμφανιζόμενων διαταραχών
που έχουν ως βάση τους το άγχος και απευθύνεται σε ασθενείς,
τις οικογένειές τους, καθώς σε επαγγελματίες υγείας. Το συ-
γκεκριμένο βιβλίο, ακολουθεί την έκδοση «Κατανοώντας την
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή» και επικεντρώνεται στην
κατανόηση του άγχους, του φόβου και του πανικού. Ενημερώ-
νει για τη φύση και τη λειτουργία των συναισθημάτων αυτών
και εξηγεί τις διαταραχές που προέρχονται από αυτά, όπως η
διαταραχή πανικού και η αγοραφοβία. Τέλος, περιγράφεται η
ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών.
Το έργο είναι καρπός των σημαντικών προσπαθειών που κατέβαλαν οι Θοδωρής Χαλιμούρδας και Βιβή Σωτηροπούλου
υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ψυχιατρικής
κ. Νίκου Βαϊδάκη.